Pracownicy z Ukrainy – formalności związane z zatrudnieniem

Emigracja ze wschodu wciąż rośnie. Powodów jest wiele. Niektórzy z nich przyjeżdżają  na studia do Polski, inni uciekają od konieczności odbycia służby wojskowej, a jeszcze inni po prostu szukają zatrudniania.

Share

Zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców, zwłaszcza Ukraińców, jest coraz większe. Spowodowane jest to dużymi brakami kadrowymi –  w wielu przedsiębiorstwach brakuje przede wszystkim pracowników fizycznych, ale oczywiście nie tylko. Pracownicy z

Share
Pracownicy z Ukrainy a praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Obecnie pracownicy ze wschodu, zwłaszcza pracownicy z Ukrainy, coraz częściej znajdują zatrudnienie w polskich firmach. Jest to związane przede wszystkim z brakami kadrowymi, ale również względy finansowe odgrywają tu pewną

Share
Pracownicy z Ukrainy – jednolite zezwolenie na pobyt cudzoziemca i pracę cudzoziemca

Pracownicy z Ukrainy, chcąc zamieszkać przez określony czas w naszym kraju i podjąć tutaj pracę, mają możliwość otrzymania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę. Może on zostać udzielony na okres,

Share

Zatrudnianie cudzoziemców, choć niezwykle popularne i korzystne, wymaga w wielu przypadkach uzyskania specjalnych zezwoleń na pracę, dzięki którym możliwe będzie zatrudnienie specjalisty z innego kraju. Jak uzyskać takie zezwolenie, aby

Share
Pracownik z Ukrainy  – czy to się opłaca?

Przedsiębiorcy borykający się z brakami kadrowymi, często zastanawiają się nad ewentualnością zatrudniania obcokrajowców, zwłaszcza pracowników ze wschodu. Czy to się opłaca? I w jaki sposób znaleźć pracownika? Dlaczego potrzebujemy pracowników

Share
Agencja pracy tymczasowej – tu szukaj pracowników!

Polscy przedsiębiorcy bardzo chętnie zatrudniają pracowników z Ukrainy. wiąże się to przede wszystkim z niedoborami kadrowymi, które dotknęły w ostatnich latach wiele branż na naszym rynku. O pracownikach ukraińskich mówi

Share
Pracownicy z Ukrainy  – najważniejsze informacje

Każdego roku do Polski przybywa coraz więcej imigrantów. Szacuje się, że aż ponad 80% z nich to osoby z Ukrainy. Większość z nich postanawia wyjechać ze swojego kraju z powodu 

Share

Od lat odnotowuje się wzrost zatrudnienia w polskich firmach osób zza granicy, zwłaszcza osób pochodzenia ukraińskiego. Dla wielu pracodawców jest to jedyna szansa na to, aby ich przedsiębiorstwa mogły prawidłowo

Share